Projekt Meet the Local Needs

Položenie základného kameňa pre trhoviská v Moldave nad Bodvou a v Buzici, realizované v rámci projektu Meet the Local Needs.🔨🔨🔨

Szepsi és a buzitai piactér alapkőletétele, amelyek a Meet the Local Needs című projekt keretében valósulnak meg.🔨🔨🔨

 

https://www.youtube.com/watch?v=IiLHLmIbvVg&feature=youtu.be