Prvý Informačný deň v rámci Fondu malých projektov

Dňa 7. júna 2018 sa v rámci Fondu malých projektov uskutočnil prvý Informačný deň. Miestom konania bola Nógrad župa v meste Salgótarján. V rámci Informačného dňa mali žiadatelia možnosť získať dôležité informácie týkajúce sa 1. Výzvy na prekladanie žiadostí o finančný príspevok pre Fond malých projektov.

V júni sa budú priebežne uskutočňovať informačné dni aj v ďalších mestách. Účasť na Informačnom dni je podmienená registráciou!

 

Plánované informačné dni:

 

Banská Bystrica – 11. jún 2018 - Registrácia

 

Nyíregyháza – 12. jún 2018 – Registrácia

 

Miškolc – 18. jún 2018 – Registrácia

 

Košice – 20. jún 2018 - Registrácia

 

Eger – 25. jún 2018 – Registrácia