Pályázataink

DigiCare4CE - Digital transformation of long-term care facilities for older people

 

A Digi4Care projekt egy nemzetközi projekt, amelynek célja az idősek számára fenntartott hosszú távú ápolási létesítmények digitalizálásának fokozottabb előmozdítása. A projekt az Interreg Central Europe program támogatásával valósul meg, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza.

                                                                                                                                                   

Az idősek számára fenntartott intézményekben a digitális megoldások előmozdítása révén a cél az ápolószemélyzet tehermentesítése és az idősek számára nyújtott ellátás minőségének javítása. A projekt célja ezért az időseket gondozó intézmények digitális átalakítására vonatkozó átfogó stratégia kidolgozása, a megfelelő innovatív technológiák gyakorlati kipróbálása és a javasolt stratégia megvalósítására vonatkozó cselekvési tervek kidolgozása.

A projekt képzési és oktatási programokat is tartalmaz az idősekkel foglalkozó intézmények személyzetének. Ezek a képzések és oktatások az idősek gondozását javító új technológiák gyakorlati alkalmazására összpontosítanak.

Végső soron a projekt segíteni fogja az idősekkel foglalkozó intézményeket abban, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az új innovatív technológiák használatáról, ezáltal javítva az idősek általános ellátását a kassai régióban.

A projekt megvalósításában összesen 10 partner vesz részt Szlovákiából, Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Csehországból, Szlovéniából és Lengyelországból.

 

A projekt időtartama:

01.03.2023 – 28.02.2026

 

A projekt teljes költségvetése:

2 184 181 €

 

ERFA-hozzájárulás:

1 747 344 €

 

Projekt partnerek:

                                                                                                               

 

           

Young4Climate – Figyelemfelkeltés és ismeretek bővítése a klímaválság elleni harcban a fiatal generáció számára

 

 

A Young4Climate a „Klímaváltozás mérséklése és alkalmazkodása” (SK-Klíma) program részeként jóváhagyott és végrehajtott projekt, amelyet a 2014-2021-es Norvég Pénzügyi Mechanizmus és a Szlovák Köztársaság állami költségvetése társfinanszíroz.

A projekt célja, hogy növelje a klímaválság-alkalmazkodással és -enyhítéssel kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy innovatív figyelemfelkeltő tevékenységet folytat, amely elsősorban a tanulókat és hozzátartozóikat célozza meg 62 kassai középiskolában.

 

 

A projekt célja, hogy növelje az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és a mérsékléssel kapcsolatos tudatosságot a középiskolások körében, mint a jövő generációja körében, akiknek szembe kell nézniük a klímaválsággal. A projekt segít nekik megérteni a kérdést, és felkészíteni őket a klímaválság elleni küzdelemre. Mindezek az intézkedések az ENSZ globális célkitűzésének, a fenntartható fejlődésnek a megvalósítását célozzák. 13 Intézkedések az éghajlat területén/(SDG) Nr. 13 Climate Action - Az éghajlatváltozás és hatásai elleni küzdelemhez szükséges intézkedések meghozatala. A projekt a középiskolák körüli nagyközönséget is megcélozza, például tanárokat, iskolai személyzetet, családot, rokonokat és barátokat.

 

Projekt tevékenységei:

 • Online játékok és közösségi média kampányok
 • Figyelemfelkeltő tevékenységek az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatban
 • Bemutató intézkedések és oktatási helyszínek

A projekt kimenetei:

 • 7 tematikus kampány az éghajlathoz való alkalmazkodásról és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséről online játékokon és közösségi médián keresztül
 • Az verseny iskolák között
 •  Demonstrációs intézkedések, mint oktatási területek megvalósítása
 • A projekt általános promóciója a projekt weboldalán és információs rendezvényeken keresztül

Projekt partnerek:

 • Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Via Carpatia
 • Kassai Műszaki Egyetem
 • Smart Inovation Norway AS

A projekt időtartama:

 • 2022.05.03. – 2024.04.30

Pénzügyi hozzájárulás az a Norvég Pénzügyi Mechanizmus 2014-2021

 • 317 563,00 €

Hozzájárulás a szlovák állam költségvetéséből

 • 56 040,00 €

 

                    ​​​​​​

                    

Még a kis dolgok is sok jót hozhatnak...

                         

A "Növeljük a tanulók környezeti felelősségvállalását!" pályázat a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizálási Minisztérium területfejlesztési támogatási kérelmek benyújtására vontakozó felhívás keretén belül került jóváhagyásra. 

A projekt célja a Kassa megye általános és középiskolás diákjainak környezettudatosságának és felelősségvállalásának megteremtése és erősítése. Az egyes projekttevékenységek megvalósítása azonnali pozitív hatást fejt ki a projekt valamennyi kiválasztott célcsoportjára. A projekt eredménye az általános és középiskolás diákok általános tudatosságának javulása és növekedése az ökológia, a hulladék-újrahasznosítás, a hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés, a körforgásos gazdaság és a fenntartható fejlődés területén. Ezzel párhuzamosan a tanulók kreativitásának és kritikus gondolkodásának fejlesztését is támogatni fogják olyan innovatív eljárások, tevékenységek kidolgozása és előkészítése kapcsán, amelyek hozzájárulnak a hatékonyabb és jobb hulladék-újrahasznosításhoz, a körforgásos gazdaság támogatásához és a fenntartható fejlődéshez nemcsak Kassa vidékén, de Szlovákia egész területén is. 

A projekt tevékenységei:
- Mobil oktatójáték tervezése, létrehozása és népszerűsítése
- Átfogó oktatási anyagok készítése és oktatási kurzusok lebonyolítása általános és középiskolai tanulók és tanárok számára
- Versenyek szervezése általános és középiskolákban

A projekt keretében megvalósuló tevékenységeket úgy alakítottuk ki, hogy azok hosszú távú fenntarthatóságát a projekt befejezése után is biztosítsák.

A PROJEKT KIMENETEI: 

1 Oktatási anyag_Hatékony hulladékgazdálkodás
2 Oktatási anyag_Ökológia
3 PPT_ Körforgásos gazdaság
3 Oktatási anyag_Körforgásos gazdaság
4 Oktatási anyag_Hulladék válogatás
4 PPT_Hulladék válogatás
5 PPT_Fenntartható fejlődés
5 Oktatási anyag_Fenntartható fejlődés

Projekt partnerek:

 • EGTC Via Carpatia 

Projekt időtartama
2021.08.01. – 2022.03.31.

ERFA hozzájárulása:

47 158,99 €

 

 

                                                                                                  

 

 

 A projekt a Szlovák Köztársaság Beruházási, Területfejlesztési és Informatizálási Minisztériuma - Regionális Fejlesztési Támogatási Program pénzügyi támogatásával valósul meg.

         

 

Local image – Helyi arculat kialakítása és népszerűsítése

                         

Cserehát kistérség olyan vidéki térség, ahol a mezőgazdaság domináns szerepet játszik, de problémája van a helyi termelők alacsony versenyképességével, a helyi termékek elégtelen marketingjével és az értékesítés megszervezésével, a Helyi arculat kialakítása és népszerűsítése projekt célja a helyi mezőgazdaság stabilitásának fejlesztése és a helyi termelők versenyképességének erősítése, de a többi, szintén akciótervbe tartozó projektek eredményeinek népszerűsítése is.

Ezek a célok két projektpartner együttműködésével lesznek elérve. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 87 383,19 euró hozzájárulásából a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem létrehoz egy helyi agrártanulmányt, amely alapján létrehoz egy webplatformot, amely a Cserehát régióbeli, de tágabb területi - Kassa és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei - helyi termelők adatait is tartalmazza. A platformot mind a helyi termelők és a vásárlók számára tervezik létrehozni annak érdekében, hogy megkönnyítsék számukra az új üzleti kapcsolatok kialakítását. Emellett a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem regionális márkát is hoz létre a Cserehát környéki helyi termékek számára, amely garantálni fogja e termékek helyi eredetét és minőségét. A Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a projekt vezető partnere, az öt újonnan épült piacon agrofesztiválokat szervez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 44 394,65 euró hozzájárulásával. Közös agrofesztiválok szervezése támogatja a termelést és javítja a termékekkel kapcsolatos tájékoztatást a Cserehát kistérség lakói, valamint a nagyközönség körében. A projekt végén a Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság regionális EXPO-t valósít meg, ahol a gazdálkodói piacok és a helyi termelők mellett a helyi agro tanulmány, a webplatform és az újonnan létrehozott regionális márka helyi termékek számára kerülnek bemutatásra. A projektnek köszönhetően az lakosok és a vállalkozások profitálni tudnak a helyi termékek jobb elérhetőségéből, bizalmából és minőségéből.


A határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően a projekt célkitűzései lesznek elérve a következő fő tevékenységek megvalósítása által:

1. Helyi agrártanulmány létrehozása

2. Webplatform létrehozása a helyi termelőkről szóló információkkal

3. Regionális márka létrehozása helyi termékeknek Cserehát környékéről

4. 5 agro fesztivál a helyi piactereken

5. Regionális agro EXPO

 

Projekt partnerek

 • Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Ekonomická univerzita v Bratislave

Projekt időtartama
2021.04.01. – 2022.07.31.

ERFA hozzájárulása:

44 394,65 €

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által.

 www.skhu.eu

                    

 

SKHU IT EDUCATION - Általános és középiskolás tanulók informatikai készségeinek javítása a határ mindkét oldalán

 

A modern digitális korszak egyre nagyobb követelményeket támaszt a mai társadalommal szemben. A jó foglalkoztatás feltétele gyakran az információs technológiákkal való munkavégzés minőségi készségei. A Kassai megyében, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a digitális cégek megjelenésével egyre nő az igény az informatikai munkatársak iránt. Éppen ezért fontos, hogy a társadalom fejlődését ezen a területen minél hamarabb fejleszteni kezdjük, már a diákok fiatal korában. A projekt fő célja a Kassa megyei és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei általános és középiskolás tanulók digitális kompetenciáinak és készségeinek növelése.

A projektben részt vevő szervezetek között létrejövő határon átnyúló kapcsolat lehetővé teszi a tapasztalatcserét a Kassa megyei és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közép- és általános iskolai tanárok között. Ez a tapasztalatcsere jelentősen megnöveli a Lego Education SPIKE taneszközökkel való munka gyakorlati tapasztalatait, és ezáltal mindkét megye tanulóit jobban felkészíti a munkaerőpiacra, és javítja alkalmazhatóságukat.

A „SKHU IT EDUCATION” rövidítésű projektet az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében hagyták jóvá.

Via Carpatia EGTC projekt tevékenységei:

Az SKHU IT Education projekt fő célja a Kassa megye középiskoláinak LEGO Education Spike oktatási készletek beszerzésével valósul meg, amelyen belül szakmai kezeseket - a partner középiskolák tanárait képezik ki a Lego Education Spike-kal való munkára. A középiskolások a projekt során a Lego Education Spike segítségével fejleszthetik gyakorlatukat a közelgő workshopok és versenyek során.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határon átnyúló együttműködéssel megvalósulnak a projekt céljai, amelyek magukban foglalják a következő fő tevékenységek végrehajtását:

1. Interaktív tanterem kialakítása Kassán.

2. Beruházás a digitális infrastruktúrába LEGO Education SPIKE készletek és LEGO WeDo készletek vásárlásával általános és középiskolák számára Magyarországon és Szlovákiában, mint az informatikai oktatás innovatív formája.

3. Szemináriumok és tréningek szervezése a tanárok számára, hogy a tanítási folyamat során aktívan használják a LEGO Educationt, ezzel is növelve digitális kompetenciájukat.

4. Robotika tanfolyamok, versenyek, nyári tábor szervezése tanulóknak.

Projektpartnerek:

Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Kassa városa

Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt időtartama:

2021.05.01 - 2022.08.31

ERFA hozzájárulás:

58 589,82 €

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.skhu.eu 

 

Határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv Cserehát mikrorégió számára

Az akcióterv az Interreg Szlovákia – Magyarország együttműködési program keretén belül valósul meg. Az akcióterv teljes költségvetése 4 438 314,37 EUR. Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése. A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikro régióban, valamint az ún. „Szép Cserehát“ újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása.

Az akcióterv legfontosabb eredményei közé az új munkahelyek teremtése tartozik. A fent említett cél elérése érdekében az alábbi tevékenységek lettek meghatározva:

 • többfunkciós központok kialakítása,
 • mezőgazdasági termékek előállítását segítő gyártóüzemek kialakítása,
 • piacterek létrehozása,
 • helyi márka építése
 • helyi termelők és termékek hálózatának kialakítása.

Az akcióterv a következő 7 projektből áll:

 • Coordination and Communication Project

A projekt legjelentősebb célja az akciótervben szereplő 7 pályázat koordinálása a TAPE céljainak elérése érdekében. A CCP projekt másik alappilére az akcióterv széleskörű kommunikálása, mely magába foglalja a kötelező kommunikációs elemek biztosítását valamennyi pályázat esetében, valamint a TAPE széleskörű propagálását, különféle kommunikációs eszközök segítségével: videó, brossúra, információs táblák stb.

 • Development of local + products 1

A projekt fő célja, hogy növelje a helyi termékek minőségét, versenyképességét és népszerűségét. A határon átnyúló együttműködés segít a helyi termelés együttműködésére összpontosító, határon átnyúló hálózat kiépítésében. Lehetőségeket biztosít a termékek kooperatív termelésére, a közös marketingre és növeli a termékek értékesítését. Ezeket az új termékeket, pl. pirított magvakat, gyümölcsleveket, tökmagolajat stb. a határon átnyúló kistérségekben újonnan létrehozott vagy kibővített üzemekben gyártják majd.

 • Development of local + products 2

A projekt azt célozza meg, hogy a TAPE általános céljait úgy segítse, hogy növeli a mezőgazdasági termékek hozzáadott értékét, valamint a termelékenységi kapacitásokat kibővíti. Ez a cél egy káposztasavanyító üzem és egy olyan hely létrehozásával valósul meg, ahol a helyi termékek termelésének a folyamata és a potenciális vevők találkozhatnak.

 • Through renovation to the education

A humán erőforrás területén való hátrány mérséklésére szükség van a szakmai oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére a határ mindkét oldalán. A projekt célja olyan határon átnyúló hatású fejlesztések véghezvitele, ahol az oktatási központok szolgáltatási feltételeinek javítása valósul meg. Magyarországon, Encsen a pályázó szervezet felnőttoktatási tevékenységi feltételeinek javítása valósul egy képzési központ létrehozása által. Szlovákiában, Szepsi településen a helyi szakközépiskola szakmai fejlesztése valósul meg modern labortechnikai eszközök beszerzése révén.

 • Meet the local needs

Ennek a projektnek az a célja, hogy két kezdeményezéssel pótolja a hiányzó magas színvonalú városi funkciókat. Elsősorban egy többfunkciós központ létrehozásával – képzési központ és koordinációs központ, ahol oktatási programokat, képzéseket és egyéb eseményeket szerveznek majd, amelyek elősegítik azon hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci integrációját. Másodszor, pedig a helyi piacok határon átnyúló hálózatának létrehozásával, a kistérség gazdasága várhatóan felélénkül, ezzel további új munkalehetőségeket teremtve, és emelve a térségben élők általános életminőségét.

 • Find your way to the labour market

A projekt célja a képzettségi szint növelése és a hosszú-távú munkanélküliek munkaérőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek növelése a munkapiacon különféle oktatási tevékenységek megvalósítása által. Többféle oktatási tréning valósul meg - szociális kommunikációs készségek javítására irányuló képzés, pénzügyi alapismeretek javítására fókuszáló tréning, állásinterjúra való felkészítést segítő tréning, alkoholizmussal és egyéb függőségekkel küzdőkre irányuló tréning, szociális vállalkozások és farmok létrehozására irányuló tréning. 2 workshop is valósul meg, melyek legfőbb célja a munkapiac kínálta lehetőségek bemutatása, valamint a megfelelő pozíciók megtalálása a munkanélküliek számára a munkaközvetítő ügynökségekkel való együttműködés által lesz.

 • Build and promote local image

A projekt fő célja az agrárgazdaság fenntarthatóságának, foglalkoztathatóságának és stabilitásának fejlesztése és a helyi agrár termelés, valamint a helyi termelők versenyképességének erősítése a következő lépések által: új regionális márka létrehozása márkastratégiával együtt; egy helyi mezőgazdasági tanulmány megvalósítása; egy a helyi termelőket tartalmazó adatbázis létrehozása; határon átnyúló vásárok, mezőgazdasági események és regionális EXPO szervezése; internetes alkalmazás létrehozása, amely segítené a helyi termelők és a vásárlók közti kommunikációt.

                  

 

CITYCIRCLE 

A CITYCIRCLE - Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe c. pályázat az Interreg Central Europe 3. pályázati felhívásán belül került jóváhagyásra. 

A CITYCIRCLE pályázat a testvérvárosokba bevezetett körforgásos gazdasági rendszerek által javítja a külvárosok innovációs kapacitásait. Az európai külvárosokra jellemző az együttműködés hiánya az innovációk területén, valamint a globális innovációs folyamatokhoz való hozzáférés hiánya. A körforgásos gazdálkodás egy olyan fejlesztési koncepció, amely biztosítja a források fenntartható és hatékony felhasználását. A pályázat legfőbb eredménye egy körforgásos gazdasági csomópont („quadruple-helix circular economy hub“) létrehozásában rejlik a testvérvárosokban, és felkészíteni azokat olyan eszközökkel és tudással, melyek támogatják egy körkörös gazdasági értéklánc kialakítását.További információk a projektről: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CITYCIRCLE.html A PROJEKT KIMENETEI: 
Spoločný strategický zámer v oblasti obehovej ekonomiky
Index vyspelosti obehového hospodárstva
Circular Economy Starter Kit
Regional mapping for CE transition - Košice
CE-Bio Economy Value Chains Guide
Advanced knowledge Base upgraded
Evaluation Methodology
Final Implementation report
Cooperation map
CE Value Chains Final

 

 

 

 

I CARE SMART  

Az I CARE SMART - Innovációs ökoszisztéma az okos idősgondozásért c. pályázat az Interreg Central Europe 3. pályázati felhívásán belül került jóváhagyásra. 

Az I-CARE-SMART pályázat legfőbb célja az innovációk hozzáférhetővé tétele az idősek számára, valamint egy felhasználókra irányuló strukturált együttműködés létrehozása. Az I-CARE-SMART eszközök komplex tárházának kialakítását tervezi, melyek elősegítik az idősek és vállalatok bekapcsolását a felhasználókra irányuló innovációkba. 

A pályázatban összesen 13 partner vesz részt, mégpedig a következő országokból: Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Olaszország, Csehország, Ausztria és Németország.

További információk a projektről: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html

A PROJEKT KIMENETEI: 

A projekt keretében az alábbi dokumentumok készültek az időseknek szóló innovációk létrehozása témakörében: 

 1. Eszközkészlet idősek és vállalkozások bevonására az innováció létrehozásába
 2. Kézikönyv az innovációk közös létrehozásáról
 3. Projekt brosúra
 4. Regionális akcióterv
 5. Regionális jelentés az idősek szükségleteiről

 

 

 

 

 

ETT-19-0001 – Építsünk partnerséget 2020 után is 

A pályázat legfőbb célja a határ menti szereplők közötti partnerség létrehozása és fenntartása a 2020-as programidőszakot követően is. A pályázat célja az egyes tevékenységek végrehajtása által érhető el. A projekt legfontosabb tevékenységét 6 egynapos és 2 kétnapos szakmai workshop megvalósítása jelenti a határ mindkét oldalán. A tervezett workshopok lehetővé teszik a résztvevők közti tapsztalatcserét, közös projektötletek létrehozását és a közös problémák megoldását. A találkozók célja közös pályázatok kidolgozása a következő programidőszakra. 

 

ÚV SR – 1048/2018 – A 20 és 50 év feletti nemzedék humán lehetőségeinek értéknövelése a Kassa Megyei Önkormányzat területén

A benyújtott projekt célja a Kassa Megyei Önkormányzatban élő lakosság foglalkoztatottságának és életszínvonalának növelése a tartósan fenntartható fejlődés biztosítása mellett. A projekt a kassai kerületben élő lakosság két, életkorban különböző célcsoportjára irányult, amelyek összekapcsolása a két nemzedék együttműködése útján gazdagíthatja a fejlődést és a társadalmi kohéziót a kassai kerületben.   A projekt fő célja a 2 specifikus cél megvalósításával teljesült:

• Specifikus cél: Az aktív öregedés stratégiájának kidolgozása, feltérképezve a Kassa Megyei Önkormányzat területén fellelhető belső fejlesztési potenciál teljes kihasználási lehetőségeit.

• Specifikus cél: Rendszer szintű kapcsolódási stratégia kialakítása az IT irányultságú közép-és főiskolák között, melynek célja a fiatal tehetségek elvándorlásának csökkentése a Kassa Megyei Önkormányzat területéről, feltérképezve a kassai régió területének átfogó belső potenciálját, anyagi, pénzügyi és intézményes forrásait.

 

ETT 18 - Tudásfejlesztés a hozzáadott értékek növelése érdekében 

A pályázat legfőbb célja az volt, hogy különféle tanfolyamok végrehajtása által növelje a Via Carpatia EGTC működésének hatékonyságát. A pályázat legfontosabb tevékenységei közé különféle oktatási tanfolyamok megvalósítása tartozott a Via Carpatia EGTC munkatársai számára. Ezek közé a tanfolyamok közé az alábbiak tartoznak: angol nyelvtanfolyam, magyar nyelvtanfolyam, certifikált projektirányítási tanfolyam és előadási készségek fejlesztésére irányuló tanfolyam. 

 

REWAFI – Az Európai Unió Kohéziós politikája: Olvass, nézz, keress!

A pályázat az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága támogatásával valósult meg.

A pályázat fő tevékenységei az EÚ kohéziós politikájával, annak történelmével, kialakulásával, politikai és jogi keretével kapcsolatos információk terjesztésére helyezik a hangsúlyt. A disszeminációs eszközök közé a következők tartoznak: könyv, videó, infógrafika, innovációs verseny tesztelése. A pályázat keretében létrejött könyv tartalmazza a kohéziós politika teoretikus, politikai és jogszabályi alapjait, valamint esettanulmányokat az EÚ egyes régióiból. A könyv összegzése és a pályázat legjelentősebb megállapításai egy audiovizuális eszköz (videó), valamint infógrafika segítségével kerültek bemutatásra.  A kohéziós politika terjesztése érdekében egy verseny tesztelésére is sor került, amely a kohéziós politika segítsígível megvalósított pályázatok bemutatására irányult a kiválasztott régiókban.

Bővebb információk a www.rewafi.eu honlapon olvashatók. 

 

ETT-17-0001 VIACOR – A Via Carpatia korridor déli szakasza mentén lévő partnerségek építése

A pályázat célja a Via Carpatia EGTC tevékenységeinek támogatása. A pályázat keretén belül támogatásra kerül az intézmények közötti együttműködés azon országok között, melyeken a Via Carpatia korridor keresztül halad. A pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósulhat meg.

 

ETT-16-0001 – „Tervezzünk közösen“

A 2016-os ETT pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak köszönhetően került végrehajtásra. A pályázat fő célja a Via Carpatia EGTC tevékenységeinek támogatása. A támogatás irodai berendezésekre, propagációs anyagok elkészítésére, valamint a Kisprojekt Alap belső kézikönyv második részének kidolgozására lett felhasználva. A sikeres pályázatnak köszönhetően a Via Carpatia EGTC két felvidéki magyar iskola részére biztosította be az oktatást elősegítő LEGO készleteket és robotokat.

 

Partnerségek kialakítása a Via Carpatia tematikus útvonal mentén

A pályázat fő célja a helyi, valamint határon átnyúló turizmus támogatása, amely nagymértékben elősegítheti a régió gazdasági fejlődését. A pályázat keretén belül az EGTC két aktivitásban vett részt: partnerségek építésében és tematikus utak kialakításában.

 

ETT-2015-0001 - "Kisprojekt Alap"

A nyertes pályázat a Kisprojekt Alap belső kézikönyve 1. részének elkészítésére, valamint az iroda működésére lett fordítva. A pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával jött létre.

 

„Az EuroVelo11 és a Zempléni kerékpárút kiválasztott szakaszai tervdokumentációjának elkészítése Kassa megyében“

A pályázat célja négy projektdokumentáció elkészítése volt. Koksóbaksa és Alsómislye községek kataszterében az EUROVELO 11 szakaszának területrendezési döntéséhez való dokumentáció elkészítése, valamint Nagymihály város és Vinné község kataszterében a Zempléni kerékpárút szakaszának területrendezési döntéséhez való tervdokumentáció elkészítése.

 

ETT-14-B-0010 - Jövő útja Kft.

A pályázat célja a Via Carpatia EGTC működésének támogatása volt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által kapott támogatás működési költségekre lett felhasználva.