Príprava Fondu malých projektov pokračuje!

Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné projekty, realizované pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Pre plynulý priebeh implementácie strešného projektu a Fondu malých projektov, dňa 1. septembra 2017, Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným prijalo ďalších dvoch projektových manažérov

V súčasnosti, kým Zoskupenie čaká na výsledky vyhodnotenia 2. kola, zamestnanci pripravujú podklady pre vyhlásenie prvej výzvy v rámcu Fondu malých projektov. O termíne vyhlásenia výzvy Vás budeme informovať na našej stránke: /ovzp/viacarpatia/sk/fond-malych-projektov/,  ako aj na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/viacarpatia.eu/?ref=aymt_homepage_panel.
Počas obdobia vyhlásenia výzvy budú pre potenciálnych žiadateľov organizované informačné dni, ktorých zámerom bude predstaviť hlavné ciele a priority FMP, ako aj poskytnúť odborné poradenstvo.

Základné informácie o Fonde malých projektov:

Prioritné osy:

Prioritnej osi 1 (Príroda a kultúra)

Prioritnej osi 4 (Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich  v pohraničnej oblasti)

Minimálna výška príspevku ERDF v rámci jedného projektu bude 20 000 EUR a maximálna 50 000 EUR

Doba realizácie malého projektu bude maximálne 12 mesiacov.